Σε ποια γενιά ανήκετε baby boomers generation x generation y

BABY BOOMERS-GEN X-GEN Y | ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΗΚΕΙΣ;

Στην ιστορία της ανθρωπότητας συζητούμε συχνά για τις διάφορες «γενιές» και τις διαφορές που έχουν η μια με την άλλη. Ας δούμε λοιπόν, ποιες είναι και σε ποιες ανήκετε.